Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί | Αναζήτηση  

   ΕΘΕΓ | "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" | Θρακικός Θησαυρός | Οδυσσέας |
ΚΕΜΕΣ | ΙστόςΗρόδοτος | LREC | Λεξικά | Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

Δίγλωσσα Λεξικά (Ελληνο-Ρωσικό, Ελληνο-Αραβικό, Ελληνο-Τουρκικό) στο Διαδίκτυο

Το Ελληνο - Ρωσικό Λεξικό περιέχει λήμματα από το εκπαιδευτικό λογισμικό "Λογονόστηση" του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.), το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με μητρική γλώσσα τα Ρωσικά.

Το Ελληνο - Αραβικό Λεξικό δημιουργήθηκε σε Συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Μεσογειακής Συνεργασίας (ΚΕΜΕΣ).

Το Ελληνο-Τουρκικό Λεξικό περιέχει λήμματα από το εκπαιδευτικό CD πολυμέσων "Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων" του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.), το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με μητρική γλώσσα τα Τουρκικά.

Στα παραπάνω λεξικά υπάρχουν έως και τέσσερις μεταφράσεις για κάθε λήμμα .Πέρα από τις μεταφράσεις δίνονται παραδείγματα, συνώνυμα, αντώνυμα καθώς και λέξεις σχετικές με το λήμμα. Στο Ελληνο-Ρωσικό λεξικό υπάρχει επεξήγηση του λήμματος στην Ρωσική γλώσσα, ενώ στο Ελληνο-Τουρκικό φωτογραφίες πολλών λημμάτων.

Ιστοσελίδες για το έργο:

Δίγλωσσα λεξικά στο Διαδίκτυο
Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό λογισμικό "Λογονόστηση".
Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό λογισμικό Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων.


Πολύγλωσσο Λεξικό

Σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Μεσογειακής Συνεργασίας (ΚΕΜΕΣ) και το Τμήμα Λεξικογραφίας, το ΙΕΛ Θράκης κατασκεύασε ένα δικτυακό πολύγλωσσο λεξικό που περιέχει τις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά.

Λήξη του έργου: 2001

Ιστοσελίδες για το έργο:

Πολύγλωσσο λεξικό.

 

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης