Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί | Αναζήτηση  

   ΕΘΕΓ | "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" | Θρακικός Θησαυρός | Οδυσσέας |
ΚΕΜΕΣ | ΙστόςΗρόδοτος | LREC | Λεξικά | Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

"Οδυσσέας": Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης Αχαΐας - Θράκης - Αιγαίου

Ο "Οδυσσέας" είναι ένα πιλοτικό δίκτυο 60 Γυμνασίων της Ελλάδας, από τα οποία τα 20 βρίσκονται στη Θράκη. Στα πλαίσια του έργου "Οδυσσέας" το ΙΕΛ Θράκης σχεδίασε και επέβλεψε την υλοποίηση του δικτύου 20 Γυμνασίων στη Θράκη και παρείχε τεχνική υποστήριξη στα εργαστήρια αυτά. Κάθε ένα από τα Γυμνάσια εξοπλίστηκε με ένα εργαστήριο που αποτελείται από 10 PC καθώς και ένα server με Windows NT. Το δίκτυο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε τα Γυμνάσια να έχουν 24ωρη πρόσβαση στο Internet. 

Επιπλέον, το ΙΕΛ Θράκης κατασκεύασε το δικτυακό λογισμικό για το "Επίπεδο Επικοινωνίας" του Λογότοπου και της Λογονόστησης, δύο λογισμικών που αναπτύχθηκαν από το ΙΕΛ για χρήση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Λήξη του έργου: 1999 

Ιστοσελίδες για τον Οδυσσέα:

Οι ιστοσελίδες για το "Επίπεδο Επικοινωνίας" του Λογότοπου και της Λογονόστησης. Οι ιστοσελίδες αυτές χρησιμοποιούν ActiveX και γι αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσετε Microsoft Internet Explorer (έκδοση 4.0 ή νεώτερη). 
 

Δικτυακός Λογότοπος

Η κεντρική ιστοσελίδα του έργου Οδυσσέας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ). 

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης