Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Βραχότοποι Κατάλογος χλωρίδας Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.4 Ομίχλη
5.4 Νερά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση
6.3.8 Βραχότοποι
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.10.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.6 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
6.4.11.2.7 Αστικό περιβάλλον (χωριά-πόλεις)
6.4.11.2.8 Βραχότοποι
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.2.12 Άλλο
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), επισήμανση ιδιαιτεροτήτων 
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.) 
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

PTERIDOPHYTA

Equisetaceae

Equisetum arvense L.

Sinopteridaceae

Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn

Aspleniaceae

Asplenium ruta-muraria L.

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens

Cetarach officinarum DC. Σκορπίδι, Σκορπιδόχορτο

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L. subsp. australe (Fee) Greuter & Burdet

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Juniperus excelsa Bieb.

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus Αγριόκεδρο

Ephedraceae

Ephedra fragilis Desf. subsp. campylopoda (C.A. Meyer) Ascherson & Graebner Κρεμαστήρα

Ephedra major Host. subsp. procera (Fischer & C.A. Meyer) Markgraf

ANGIOSPERMAE

Salicaceae

Salix alba L. subsp. alba Ασημοϊτιά

Salix triandra L. subsp. triandra

Salix purpurea L. subsp. purpurea

Populus alba L. Ασημόλευκα, Λεύκα

Populus nigra L. Καβάκι

Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Κλήθρο, Σκλήθρο

Fagaceae

Quercus coccifera L. Πουρνάρι, Πρίνος

Quercus pubescens Willd. subsp. anatolica Χνουδοβελανιδιά, Χνοώδης δρυς

Ulmaceae

Ulmus minor Miller Φτελιά, Καραγάτσι

Celtis australis L. Μελικουκιά

Moraceae

Ficus carica L. Αγριοσυκιά

Cannabaceae

Humulus lupulus L. Αγριόκλημα, Λυκίσκος

Urticaceae

Parietaria officinalis L. Περδικάκι, Περδικούλι, Παρθενούδι

Santalaceae

Osyris alba L.

Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis L.

Polygonaceae

Polygonum lapathifolium L.

Rumex acetosella L. Subsp. acetoselloides (Ballansa, Nijs) Ξινάκι, Ξινήθρα

Rumex cristatus DC.

Rumex pulcher L. subsp. divaricatus (L.) Murb. Λάπαθο, Λάπατο

Persicaria mitis (Schrank) Assenov

Chenopodiaceae

Chenopodium botrys L.

Caryophyllaceae

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.

Minuartia anatolica (Boiss.) Woronow

Minuartia globulosa (Labill.) Schinz & Thell.

Minuartia mediterranea (Link) K. Maly

Minuartia setacea (Thuill.) Hayek subsp. setacea

Stellaria media (L.) Vill. subsp. postii Holmboe

Cerastium banaticum (Rochel) Heuffel subsp. banaticum

Cerastium brachypetalum Pers.

Paronychia cephalotes (Bieb.) Besser

Silene gigantea L. Subsp. rhodopaea (Janka) Greuter

Silene dichotoma Ehrh. subsp. racemosa (Otth) Graebner

Silene flavescens Waldst. & Kit. Subsp. thessalonica (Boiss. & Heldr.) Hyman

Silene gigantea L.

Silene conica L. subsp. subconica (Friv.) Gavioli

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl

Petrorhagia glumacea (Chaub. & Bory) P.W. Ball & Heywood

Petrorhagia thessala (Boiss.) P.W. Ball & Heywood

Dianthus corymbosus Sibth. & Sm.

Dianthus gracilis Sibth. & Sm. Subsp. xanthianus (Davidov, Tutin)

Herniaria incana Lam.

Myosoton aquaticum (L.) Moench.

Velezia rigida L.

Ranunculaceae

Anemone pavonina Lam. var. purpureoviolacea Boiss.

Anemone coronaria L.

Clematis vitalba L.

Nigella arvensis L. subsp. arvensis

Ranunculus neapolitanus Ten.

Ranunculus spruneranus Boiss.

Papaveraceae

Papaver rhoeas L. Παπαρούνα, Κουτσουνάδα

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis

Brassicaceae (Cruciferae)

Sisymbrium polyceratium L.

Erysimum diffusum Ehrh.

Hesperis laciniata All. Subsp. laciniata

Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. angulifolia (Boiss & Orph.) Stork

Matthiola fruticulosa (L.) Maire subsp. valesiaca (Gay ex Gaudin) P.W. Baly

Arabis verna (L.) R. Br.

Aubrieta deltoidea (L.) DC.

Alyssum corymbosoides Form.

Alyssum minus (L.) Rothm.

Alyssum repens Baumg. subsp. trichostachyum (Rupr.) Hayek

Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. orientalis (Ard.) Dudley

Aethionema saxatile (L.) R. Br. subps. oreophilum Andersson & Al.

Iberis pruitii Tineo

Lepidium graminifolium L. subsp. graminifolium

Lunaria annua L. subsp. pachyrhiza (Bordas) Hayek

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Αγριοκαρδαμούδα

Coronopus squamatus (Forskal) Ascherson

Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna

Thlaspi ochroleucum Boiss. & Heldr.

Crassulaceae

Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Love Κάλος, Αμάραντο

Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker

Sedum rubens L.

Sedum hispanicum L.

Sedum acre L.

Sedum album L.

Sedum ochroleucum Chaix

Saxifragaceae

Saxifraga stribrnyi (Velen.) Podp.

Saxifraga tridactylites L.

Platanaceae

Platanus orientalis L. Πλάτανος, Πλατάνι

Rosaceae

Crataegus monogyna Jaca. Κράταιγος, Μουρτζιά

Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata Briq.

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach. Αφάνα, Αστοιβιά

Potentilla recta L.

Pyrus amygdaliformis Vill. Γκορτσιά

Fabaceae (Leguminosae)

Cercis siliquastrum L. Κουτσουπιά

Calycotome villosa (Poiret) Link Ασπάλαθος

Robinia pseudocacia L. Ακακία

Colutea arborescens L. Φούσκα

Astragalus onobrychis L.

Astragalus spruneri Boiss.

Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus

Psoralea bituminosa L.

Vicia sativa L. subsp. sativa Βίκος

Lathyrus aphaca L.

Lathyrus cicera L.

Lathyrus setifolius L.

Lathyrus sphaericus Retz.

Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Ascherson & Graebner Αγριομπίζελο

Ononis arvensis L.

Ononis reclinata L.

Melilotus neapolitana Ten.

Melilotus alba Medicus

Melilotus indica (L.) All.

Medicago coronata (L.) Bartal.

Medicago disciformis DC.

Medicago globosa C. Presl.

Medicago sativa L. subsp. sativa

Medicago minima (L.) Bartal

Trifolium angustifolium L.

Trifolium arvense L.

Trifolium campestre Schreber

Trifolium dalmaticum Vis.

Trifolium hirtum All.

Trifolium lappaceum L.

Trifolium multistriatum Koch

Trifolium scabrum L.

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

Lotus aegaeus (Griseb.) Boiss.

Lotus angustissimus L.

Hymenocarpos circinatus (L.) Savi

Securigera securidaca (L.) Degen & Dorfler

Anthyllis vulneraria L. subsp. praepropera (A. Kerner) Bornm.

Coronilla cretica L.

Coronilla emerus L. subsp. emeroides (Boiss. & Sprumer) Hayek

Corinilla scorpioides (L.) Koch

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. subsp. lasiostachya (Boiss) Hayek

Onobrychis aequidentata (Sibth. & Sm.) D' orv.

Onobrychis caput-galli (L.) Lam.

Oxalidaceae

Oxalis corniculata L.

Geraniaceae

Geranium lucidum L.

Geranium macrorrhizum

Geranium purpureum Vill.

Geranium pusillum L.

Geranium robertianum L.

Geranium rotundifolium L.

Erodium ciconium (L.) L' Her

Erodium cicutarium L' Her

Linaceae

Linum nodiflorum L.

Linum hirsutum L. subsp. spathulatum (Halacsy & Bald.) Hayek

Linum strictum L. subsp. corymbulosum (Reichenb.) Rouy

Linum tauricum Willd.

Linum tenuifolium L.

Euphorbiaceae

Adrachne telephioides L.

Euphorbia characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex Koch) A.R. Sm. Γαλατσίδα

Euphorbia cyparissias L. Γαλατσίδα

Euphorbia falcata L.

Euphorbia myrsinites L.

Euphorbia peplus L.

Euphorbia seguierana Necker subsp. niciciana (Bordas ex Novak) Rech.

Euphorbia taurinensis All.

Mercurialis annua L.

Anacardiaceae

Pistacia terebinthus L. Αγριοτσικουδιά, Κοκκορεβιθιά

Rhamnaceae

Paliurus spina-christi Miller Παλιούρι

Rhamnus rhodopaeus Velen.

Vitacae

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmelin) Hegi Αγριοστάφυλο

Malvaceae

Althaea armeniaca Ten.

Althaea hirsuta L.

Hypericaceae (Guttiferae)

Hypericum aucheri Jaub.

Hypericum montbretii Spach

Hypericum perforatum L. Βάλσαμο, Βαλσαμόχορτο

Violaceae

Viola hymettia Boiss. & Heldr.

Viola Kitaibeliana Schultes

Cistaceae

Cistus incanus L. subsp. incanus Λαδανιά, Κουνούκλα

Fumana thymifolia (L.) Spach

Helianthemum canum (L.) Baumg. subsp. canum

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularium

Helianthemum salicifolium (L.) Miller

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Lythraceae

Lythrum salicaria L.

Onagraceae

Epilobium hirsutum L.

Cornaceae

Cornus sanguinea L. Κρανιά

Araliaceae

Hedera helix L. subsp. helix Κισσός

Apiaceae (Umbelliferae)

Bupleurum lancifolium Hornem.

Bupleurum trichopodum Boiss. & Spruner

Daucus carota L. subsp.

Ferula communis L. subsp. communis Νάρθηκας, Άρθηκας

Ferulago campestris (Besser) Grec.

Ferulago sylvatica subsp. cunfusa

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

Orlaya kochii Heywood

Scaligeria cretica (Miller) Boiss.

Torilis arvensis (Hudson) Link

Pyrolaceae

Ericaceae

Arbutus adrachne L.

Erica arborea L. Δεντρορείκι

Erica manipuliflora Salisb. Ρείκι

Primulaceae

Anagalis arvensis L.

Androsace maxima L.

Cyclamen hederifolium Aiton Κυκλάμινο, Αρκουδόψωμο, Του λαγού τ' αυτιά

Plumbaginaceae

Goniolimon collinum (Griseb.) Boiss.

Goniolimon dalmaticum (C. Presl) Reichenb.

Oleaceae

Fraxinus ornus L. Φράξος, Μελιός, Μέλεγος

Jasminum fruticans L. Άγριο γιασεμί

Syringa vulgaris L. Πασχαλιά

Olea europaea L. Αγριελιά

Phillyrea latifolia L. Φυλλίκι

Gentianaceae

Centaurium erythraea Rafn subsp. rumelicum (Velen.) Melderis Κιννινόχορτο, Θερμόχορτο

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce

Asclepiadaceae

Cionura erecta (L.) Griseb. Ψόφος

Periploca graeca L. Γαλαξίδα, Περικοκλάδα

Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. hirundinaria

Convolvulaceae

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.

Convolvulus arvensis L. Περικοκλάδι, Χωνάκια

Convolvulus cantabrica L.

Boraginaceae

Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M. Johnston

Onosma heterophyllum Griseb.

Echium vulgare L.

Symphytum ottomanum Friv.

Anchusa officinalis L.

Myosotis cadmea Boiss.

Lamiaceae (Labiatae)

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli

Teucrium divaricatum Sieber subsp. divaricatum

Scutellaria albida L.

Scutellaria columnae All. subsp. columnae

Sideritis montana L.

Galeopsis angustifolia Ehrh.

Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule

Lamium garganicum L. subsp. laevigatum Arcangeli

Stachys cretica L. subsp. bulgarica Rech. fil.

Stachys leucoglossa Griseb.

Stachys recta L. subsp. subcrenata (Vis.) Brig.

Prunella laciniata (L.) L.

Acinos (Satureja) arvensis (Lam.) Dandy

Acinos suaveolens (Sibth. & Sm.) G. Don

Clinopodium (Satureja) vulgare L.

Micromeria (Satureja) juliana (L.) Bentham ex Reichenb.

Micromeria (Satureja) nervosa (Desf.) Bentham

Origamum heracleoticum L. Ρίγανη

Thymus sibthorpii Bentham

Thymus thracicus Velen.

Thymus striatus Vahl

Mentha longifolia (L.) Hudson

Salvia argentea L

Salvia sclarea L.

Solanaceae

Physalis alkekengi L.

Scrophulariaceae

Bellardia trixago (L.) All.

Digitalis lanata Ehrh. Κορακοβότανο, Χελιδονόχορτο

Linaria angustissima (Loisel) Bordas

Linaria genistifolia (L.) Miller

Misopates orontium (L.) Rafin.

Parentucellia latifolia (L.) Caruel

Verbascum nobile Velen.

Verbascum pseudonobile Stoj. & Stefanov

Veronica cymbalaria Bodard

Gesneriaceae

Haberlea rhodopensis Friv.

Orobanchaceae

Orobanche crenata Forskal

Orobanche ramosa L. subsp. ramosa

Orobanche reticulata Wallr.

Rubiaceae

Crucianella angustifolia L.

Crucianella graeca Boiss.

Crucianella latifolia L.

Asperula purpurea (L.) Ehrend.

Asperula aristata L. subsp. nestia (Rech. fil.) Ehrend.

Galium asparagifolium Boiss. & Heldr.

Galium elongatum C. Presl

Galium molugo L. subsp.

Galium rhodopaeum Velen.

Galium rivale (Sibth. & Sm.) Griseb.

Galium setaceum Lam.

Galium verticillatum Danth.

Plantaginaceae

Plantago afra L.

Caprifoliaceae

Sambucus ebulus L. Βούζι, Βουζιά

Valerianaceae

Valeriana italica Lam.

Valerianella coronata (L.) DC.

Dispacaceae

Cephalaria flava (Sibth. & Sm.) Szabo

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

Pterocephalus papposus (L.) Coulter

Scabiosa triniifolia Friv.

Scabiosa argentea L.

Campanulaceae

Asyneuma limonifolium

Campanula drabifolia Sibth. & Sm. subsp. drabifolia

Campanula erinus L.

Campanula lingulata Waldst. & Kit.

Campanula scutellata Griseb.

Campanula spatulata Sibth. & Sm. subst. sprumerana (Hampe) Hayek

Trachelium jacquinii (Sieber) Boiss. subsp. rumelianum (Hampe) Tutin

Asteraceae (Compositae)

Achillea coarctata Poiret

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.

Achillea setacea Waldst. & Kit

Anthemis auriculata Boiss.

Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria

Calendula arvensis L.

Carduus candicans Waldst. & Kit.

Crupina vulgaris Cass.

Centaurea salonitana Vis.

Centaurea cuneifolia Sibth. & Sm. subsp. sublanata (DC) Hayek

Echinops sphaerocephalus L. subsp. albidus (Boiss. & Sprumer) Kozaharov

Filago gallica L.

Inula verbascifolia (Willd.) Hausskn. subsp. aschersoniana (Janka) Tutin

Pallenis spinosa (L.) Cass.

Senecio vernalis Waldst. & Kit.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz

Xeranthemum annuum L.

Crepis biennis L.

Crepis sancta (L.) Babcock

Hieracium dolopicum Freyn & Sint.

Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl subsp. viminea

Picris hieracioides L. subsp. hieracioides

Picris pauciflora Willd.

Scorzonera cana (C. A. Meyer) O. Hoffm.

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera laciniata L

Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh.

Solidago virgaurea L. Χρυσόβεργα

Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius

Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Celak

Liliaceae

Allium carinatum L. subsp. pulchellum Bonnier & Layens

Allium flavum L. subsp. tauricum (Besser ex Reichnb.)Stearn

Allium sativum L.

Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon

Anthericum liliago L.

Asparagus acutifolius L.

Asphodeline lutea (L.) Reichnb.

Muscari commutatum Guss.

Muscari comosum (L.) Miller

Muscari neglectum Guss.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Ruscus aculeatus L.

Dioscoreaceae

Tamus communis L. Αβρωνιά, Βρυωνιά, Οβριά

Iridaceae

Gladiolus italicus Miller Σπαθόχορτο, Αγριοκόκκορος

Iris reichenbachii Heuffel Κρινάκι

Juncaceae

Juncus bufonius L.

Juncus capitatus Weigel.

Juncus inflexus L.

Juncus subulatus Forskal

Poaceae (Gramineae)

Aegilops lorentii Hochst.

Anthoxanthum aristatum Boiss.

Brachypodium distachyon (L.) Beauv.

Briza maxima L.

Briza minor L.

Bromus madritensis L.

Bromus racemosus L

Bromus rigidus Roth

Bromus squarosus L.

Bromus sterilis L.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.

Desmazeria rigida (L.) Tutin subsp. rigida

Festuca taurica (Heckel) A. Kerner ex Trautv.

Hordeum murinum L. Αγριοκρίθαρο

Koeleria glaucovirens Domin

Koeleria nitidula Velen.

Melica ciliata L.

Phleum subulatum (Savi) Ascherson & Graebner subsp. subulatum

Piptatherum holciformis (Bieb.) Roemer & Schultes

Piptatherum thomasii (Duby) Kunth

Poa aplina L. subsp. insularis (Parl.) Hayek

Poa bulbosa L. subsp. vivipara (Koeler) Arcangeli

Araceae

Arum italicum Miller subsp. italicum Δρακοντιά, Φιδόχορτο

Dracunculus vulgaris Schott Δρακοντιά, Φιδόχορτο, Στραχούρι

Cyperaceae

Cyperus longus L.

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard

Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard

Ophrys scolopax Cav. subsp. cornuta (Steven) Camus

Ophrys sphegodes Miller subsp. mammosa (Desf.) Soo ex E. Nelson

Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) Sudre

Orchis tridentata Scop.