Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
701 Pyrus amygdaliformis Vill. Λειβαδίτης, Γαλάνη, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Μητρικού, Μαρώνεια, Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Φανάρι, Σαμοθράκη, Ρίζια
702 Pyrus caucasica Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Ρίζια  
703 Pyrus pyraster Burgsd. Λειβαδίτης, Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Ρίζια
704 Quercus cerris L. Πόρτο Λάγος, Παπίκιο, Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Ρίζια  
705 Quercus coccifera L. Γαλάνη, Πόρτο Λάγος, Νυμφαία, Άβαντας, Σαμοθράκη
706 Quercus dalechampii Ten. Δαδιά, Μεταξάδες, Σαμοθράκη  
707 Quercus frainetto Ten. Λειβαδίτης, Εχίνος, Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Σαμοθράκη, Ρίζια  
708 Quercus ilex L. Σαμοθράκη  
709 Quercus ithaburensis ssp.macrolepis Άβαντας  
710 Quercus pedunculiflora C.Koch Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα
711 Quercus petraea (Matt.)Liebl. ssp.medwediewii (Άβαντας.Camus)Menitsky Εχίνος  
712 Quercus polycarpa Schur Παπίκιο  
713 Quercus pubescens Willd. Γαλάνη, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Παπίκιο, Νυμφαία, Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Σαμοθράκη, Ρίζια
714 Radiola linoides Roth Εχίνος  
715 Ranunculus ficaria L. ssp.calthiformis (Reichenb.)Arcangeli Φανάρι, Άβαντας  
716 Ranunculus fluitans ΔΈβρος, Έβρος  
717 Ranunculus fontanus C.Presl Εχίνος  
718 Ranunculus gracilis Άβαντας  
719 Ranunculus marginatus D'Urv. Πόρτο Λάγος  
720 Ranunculus millefoliatus Άβαντας  
721 Ranunculus neapolitanus Ten. Γαλάνη  
722 Ranunculus polyanthemos Boreau Εχίνος  
723 Ranunculus sardus Crantz Πόρτο Λάγος  
724 Ranunculus sartorianus Σαμοθράκη  
725 Ranunculus spruneranus Boiss. Γαλάνη  
726 Ranunculus subomophyllus Άβαντας  
727 Ranunculus trichophyllus Chaix ssp.trichophyllus Πόρτο Λάγος, Φανάρι  
728 Raphanus raphanistrum L. Λειβαδίτης, Πόρτο Λάγος  
729 Rhagadiolus stellatus Δαδιά  
730 Rhamnus rhodopaeus Velen. Γαλάνη  
731 Rhinanthus rumelicus Velen. Εχίνος
732 Rhus coriaria L. Δαδιά, Μεταξάδες, Άβαντας  
733 Robinia pseudoacacia L. Παπίκιο, Πόρτο Λάγος (Εισαγόμενο)  
734 Rorippa thracica (Griseb.)Fritsch Λειβαδίτης, Εχίνος
735 Rosa agrestis Savi Λειβαδίτης  
736 Rosa arvensis Hudson Εχίνος
737 Rosa canina L. Λειβαδίτης, Μαρώνεια, Άβαντας, Δαδιά, Ρίζια, Μεταξάδες  
738 Rosa gallica L. Άβαντας, Δαδιά, Ρίζια, Μεταξάδες  
739 Rosa heckeliana Tratt. Λειβαδίτης, Παπίκιο  
740 Rosa jundzilii Besser Εχίνος  
741 Rosa pendulina L. Λειβαδίτης  
742 Rostraria cristata (L.)Tzvelev Εχίνος  
743 Rubia tinctorum L. Εχίνος  
744 Rubus caesius L. Μητρικού  
745 Rubus canescens DC. Σαμοθράκη  
746 Rubus discolor Weihe & Nees Εχίνος  
747 Rubus fruticosus L. Λειβαδίτης  
748 Rubus hirtus Waldst.& Kit. Εχίνος  
749 Rubus idaeus L. Λειβαδίτης, Παπίκιο  
750 Rubus ulmifolius Scott. Μητρικού, Δαδιά, Ρίζια, Πόρτο Λάγος, Άβαντας, Μεταξάδες, Σαμοθράκη