Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
951 Umbilicus chloranthus Heldr.& Sart. Μαρώνεια  
952 Urtica dioica L. Άβαντας  
953 Vaccinium myrtillus L. Εχίνος  
954 Vaccinium uliginosum L. ssp.microphyllum (Lange)Bocher Παπίκιο  
955 Vaccinium vitis-idaea L. Λειβαδίτης, Παπίκιο
956 Valeriana italica Γαλάνη  
957 Valeriana montana Εχίνος  
958 Valeriana officinalis L. ssp.collina (Wallr.)Nyman Λειβαδίτης, Εχίνος
959 Valerianella coronata (L.)DC. Γαλάνη  
960 Velezia rigida L. Γαλάνη  
961 Veratrum album L. Λειβαδίτης  
962 Verbascum blattaria Άβαντας  
963 Verbascum humile Janka Παπίκιο  
964 Verbascum nigrum L. ssp.abietinum (Bordas)Ferguson Λειβαδίτης, Παπίκιο
965 Verbascum nobile Velen. Γαλάνη  
966 Verbascum pinnatifidum Vahl. Πόρτο Λάγος  
967 Verbascum pseudonobile Stoj.& Stefanov Γαλάνη  
968 Verbascum rorripifolium (Halacsy)Ferguson Λειβαδίτης, Εχίνος
969 Verbascum sinuatum L. Μεσημβρεία  
970 Verbascum speciosum Schreder ssp.speciosum Παπίκιο  
971 Veronica arvensis L. Σαμοθράκη  
972 Veronica chamaedrys L. ssp.chamaedrys Λειβαδίτης  
973 Veronica cymbalaria Bodard Γαλάνη  
974 Veronica dilenii Crantz Εχίνος  
975 Veronica hederifolia L. Σαμοθράκη  
976 Veronica sartoriana Boiss.& Heldr. Σαμοθράκη  
977 Veronica verna L. Σαμοθράκη  
978 Vicia bithynica (L.)L. Άβαντας  
979 Vicia cracca L. ssp.stenophylla (Velen.)Preston Λειβαδίτης, Άβαντας  
980 Vicia grandiflora L. Άβαντας  
981 Vicia sativa L. ssp.sativa Γαλάνη
982 Vincetoxicum hirundinaria Medicus ssp.hirundinaria Λειβαδίτης, Γαλάνη  
983 Vincetoxicum hirundinaria Medicus ssp.nivale (Boiss.& Heldr.)Markgraf Λειβαδίτης, Εχίνος, Παπίκιο  
984 Viola canina L. ssp.montana (L.)Hartman Λειβαδίτης
985 Viola ganiatsasii Erben Λειβαδίτης
986 Viola ganiatsasii Erben X Viola orbelica Pancic Λειβαδίτης  
987 Viola ganiatsasii Erben X Viola serresiana Erben Λειβαδίτης
988 Viola ganiatsasii Erben X Viola tricolor L. Λειβαδίτης  
989 Viola hirta L. Λειβαδίτης  
990 Viola hymettia Boiss.& Heldr. Γαλάνη  
991 Viola kitaibeliana Schultes Γαλάνη  
992 Viola odorata L. Λειβαδίτης  
993 Viola orbelica Pancic Λειβαδίτης
994 Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau Παπίκιο, Σαμοθράκη  
995 Viola rhodopeja W.Becker Λειβαδίτης
996 Viola rhodopeja W.Becker X Viola orbelica Pancic Λειβαδίτης  
997 Viola rhodopeja W.Becker X Viola serresiana Λειβαδίτης  
998 Viola riviniana Reichenb. Λειβαδίτης  
999 Viola serresiana Erben Λειβαδίτης, Παπίκιο  
1000 Viola tricolor L. Λειβαδίτης, Παπίκιο