Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
401 Gnaphalium luteoalbum L. Πόρτο Λάγος  
402 Gnaphalium sylvaticum L. Εχίνος  
403 Goniolimon collinum (Griseb.)Boiss. Γαλάνη, Πόρτο Λάγος  
404 Goniolimon dalmaticum (C.Presl)Reichenb.  
405 Gratiola officinalis L. Εχίνος  
406 Gymnadenia conopsea (L.)R,Br. Λειβαδίτης  
407 Gypsophila muralis L. Εχίνος  
408 Haberlea rhodopensis Friv. Γαλάνη
409 Hainardia cylindrica (Willd.)W.Greuter Πόρτο Λάγος  
410 Halimione portulacoides (L.)Aellen Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Δέλτα Έβρου  
411 Hedera helix L. ssp.helix Δέλτα Νέστου. Νέστου, Δαδιά, Ρίζια, Γαλάνη, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Μεταξάδες  
412 Helianthemum canum (L.)Baumg. Γαλάνη  
413 Helianthemum nummularium (L.)Miller Παπίκιο, Λειβαδίτης, Γαλάνη
414 Heliotropium europaeum L. Πόρτο Λάγος  
415 Heliotropium suaveolens Bieb. Πόρτο Λάγος  
416 Heracleum sphondylium L. ssp.ternatum Λειβαδίτης, Δαδιά  
417 Herniaria incana Lam. Γαλάνη  
418 Hesperis laciniata All. Γαλάνη  
419 Hieracium dolopicum Freyn.& Sint. Γαλάνη  
420 Hieracium hoppeanum Schultes ssp.testimoniale Nageli ex Peter Παπίκιο  
421 Hieracium olympicum Boiss. Εχίνος, Άβαντας  
422 Hieracium praealtum Vill.ex Gochnat Γαλάνη  
423 Hieracium sparsum Friv. Εχίνος  
424 Hirschfeldia incana (L.)Langeze-Fossat Πόρτο Λάγος  
425 Holcus lanatus L. Δαδιά, Εχίνος  
426 Holcus mollis L. Εχίνος  
427 Hordeum marinum Hudson Πόρτο Λάγος  
428 Hordeum murinum L. Πόρτο Λάγος, Γαλάνη  
429 Humulus lupulus L. Γαλάνη, Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος  
430 Hymenocarpus circinatus (L.)Savi Γαλάνη  
431 Hypecoum imberbe Sibth.& Sm. Άβδηρα  
432 Hypericum aucheri Jaub.& Spach Γαλάνη, Παπίκιο  
433 Hypericum cerastoides (Spach)Γαλάνη.Robson Λειβαδίτης, Εχίνος, Άβαντας, Σαμοθράκη  
434 Hypericum montbretii Spach Λειβαδίτης, Εχίνος, Γαλάνη, Παπίκιο  
435 Hypericum olympicum L. Λειβαδίτης, Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Παπίκιο, Σαμοθράκη
436 Hypericum perforatum L. Λειβαδίτης, Εχίνος, Γαλάνη, Παπίκιο, Άβαντας  
437 Impatiens noli-tangere L. Λειβαδίτης  
438 Inula conyza (Gress.)Meik. Εχίνος  
439 Inula ensifolia L.  
440 Inula verbascifolia (Willd.)Hausskn. ssp.aschersoniana (Janka)Tutin Γαλάνη  
441 Iris germanica L. Άβαντας  
442 Iris pseudacorus L. Πόρτο Λάγος  
443 Iris reichenbachii Heuffel Γαλάνη
444 Jasione heldreichii Boiss.& Orph. Εχίνος, Πόρτο Λάγος, Παπίκιο  
445 Jasminum fruticans L. Δαδιά, Γαλάνη
446 Jovibarba heuffelii (Schott)Άβαντας.& D.Love Λειβαδίτης, Εχίνος, Γαλάνη, Παπίκιο  
447 Juglans regia L. Εχίνος, Πόρτο Λάγος, Παπίκιο, Σαμοθράκη  
448 Juncus acutus L Γαλάνη, Πόρτο Λάγος, Μητρικού  
449 Juncus articulatus L. Εχίνος  
450 Juncus bufonius L. Εχίνος, Γαλάνη