Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
751 Rumex acetosella L. ssp.acetoselloides (Balansa)Nijs Εχίνος, Γαλάνη, Παπίκιο, Άβαντας  
752 Rumex conglomeratus Murray Εχίνος  
753 Rumex cristatus DC. Γαλάνη, Παπίκιο  
754 Rumex patientia L. Μητρικού, Μαρώνεια  
755 Rumex pulcher L. ssp.divaricatus (L.)Marb. Γαλάνη  
756 Ruppia maritima Δέλτα Έβρου  
757 Ruscus aculeatus L. Γαλάνη, Πόρτο Λάγος, Δαδιά, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος
758 Sagina procumbens L. Εχίνος  
759 Salicornia europaea L. Πόρτο Λάγος, Δέλτα Νέστου. Νέστου, Δέλτα Έβρου
760 Salicornia radicans Δέλτα Έβρου  
761 Salix alba L. ssp.alba Λειβαδίτης, Εχίνος, Γαλάνη, Δέλτα Νέστου. Νέστου, Νυμφαία, Μητρικού, Άβαντας, Δαδιά, Πόρτο Λάγος, Ρίζια, Μεσημβρεία  
762 Salix amplexicaulis Bory & Chaub. Εχίνος  
763 Salix caprea L. Λειβαδίτης  
764 Salix cinerea L. Άβαντας, Δαδιά  
765 Salix fragilis L. Μητρικού  
766 Salix purpurea L. ssp.purpurea Λειβαδίτης, Γαλάνη, Άβαντας, Δαδιά, Πόρτο Λάγος  
767 Salix triandra L. ssp.triandra Γαλάνη, Μητρικού, Πόρτο Λάγος
768 Salix xanthicola Πολύανθος.Ι.Christensen Άβαντας, Δαδιά, Μεσημβρεία, Ρίζια, Πολύανθος  
769 Salsola kali L. Πόρτο Λάγος  
770 Salvia amplexicaulis Lam. Εχίνος  
771 Salvia argentea L. Γαλάνη  
772 Salvia glutinosa L. Λειβαδίτης, Εχίνος  
773 Salvia officinalis L. Σαμοθράκη  
774 Salvia sclarea L. Εχίνος, Παπίκιο, Γαλάνη
775 Salvia triloba L. Άβαντας  
776 Salvia verticillata L. Λειβαδίτης, Εχίνος  
777 Sambucus ebulus L. Λειβαδίτης, Έβρος, Γαλάνη, Πόρτο Λάγος
778 Sambucus nigra L. Λειβαδίτης, Σαμοθράκη  
779 Sanicula europaea L. Εχίνος  
780 Sanquisorba minor Scop. ssp.muricata Briq. Γαλάνη  
781 Saponaria officinalis L. Εχίνος, Άβδηρα  
782 Sarcopoterium spinosum (L.)Spach. Γαλάνη, Φανάρι  
783 Satureja montana L. Εχίνος  
784 Saxifgaga chrysosplenifolia Boiss. Λειβαδίτης  
785 Saxifgaga paniculata Miller Εχίνος  
786 Saxifgaga rotundifolia L. ssp.rotundifolia Παπίκιο  
787 Saxifgaga stribnii (Velen.)Podp. Γαλάνη  
788 Saxifgaga tridactylites L. Γαλάνη  
789 Scabiosa argentea L. Γαλάνη  
790 Scabiosa ochroleuca L. Εχίνος  
791 Scabiosa tenuis Spruner Λειβαδίτης  
792 Scabiosa triniifolia Friv. Εχίνος, Γαλάνη  
793 Scabiosa webbiana Don Εχίνος  
794 Scaligera cretica (Miller)Boiss. Γαλάνη  
795 Scandix pecten-veneris L. Μεσημβρεία  
796 Schoenus nigricans L. Πόρτο Λάγος  
797 Scilla bifolia L. Σαμοθράκη  
798 Scirpus cernuus Vahl. Πόρτο Λάγος  
799 Scirpus holoschoenus L. Πόρτο Λάγος, Μητρικού, Δαδιά  
800 Scleranthus perennis L. ssp.dichotomus (Schur)Nyman Εχίνος