Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
1001 Viscum album L. Άβαντας  
1002 Vitex agnus-castus L. Μητρικού, Άβαντας, Πόρτο Λάγος, Σαμοθράκη  
1003 Vitis vinifera L. ssp.sylvestris (Gmelin)Hegi Εχίνος, Σαμοθράκη, Λειβαδίτης, Δαδιά, Μητρικού, Πόρτο Λάγος, Άβδηρα, Γαλάνη, Δέλτα Νέστου
1004 Vulpia ciliata Dumort. Πόρτο Λάγος  
1005 Vulpia fasciculata (Forskal)Samp. Πόρτο Λάγος  
1006 Xanthium spinosum L. Πόρτο Λάγος  
1007 Xanthium strumarium L. Πόρτο Λάγος, Δαδιά  
1008 Zostera nana L. Δέλτα Έβρου  
1009 Αcer heldreichii Boiss. Εχίνος  
1010 Αcer sempervirens L. Σαμοθράκη  
1011 Αchillea clypeolata Sibth.& Sm. Λειβαδίτης
1012 Αethionema saxatile (L.)R.Br. ssp.oreophilum Anderson et al. Γαλάνη  
1013 Αlkanna tinctoria (L.)Tausch Πόρτο Λάγος  
1014 Αlyssum murale Waldst.& Kit. Εχίνος, Παπίκιο  
1015 Αrenaria biflora L. Σαμοθράκη  
1016 Αrenaria filicaulis Fenzl ssp.graeca (Boiss.)McNeill Παπίκιο  
1017 Αster tripolium L. Πόρτο Λάγος  
1018 Αthyrium filix-femina (L.)Roth Εχίνος  
1019 Βriza maxima L. Γαλάνη, Άβαντας  
1020 Εlymus farctus (Viv.)Runemark ex Melderis Πόρτο Λάγος  
1021 Εphedra fragilis Desf. ssp.campylopoda (C.Άβαντας.Meyer)Ascher.& Graebn. Γαλάνη  
1022 Εrophila verna (L.)Chevall ssp.verna Γαλάνη  
1023 Εruca sativa Miller Άβδηρα  
1024 Εuphorbia amygdaloides L. ssp.amygdaloides Εχίνος  
1025 Εuphorbia characias L. ssp.wulfenii (Hoppe ex Koch)Άβαντας.R.Sm. Γαλάνη  
1026 Εuphorbia cyparissias L. Λειβαδίτης, Γαλάνη
1027 Εuphorbia deflexa Sibth.& Sm. Σαμοθράκη  
1028 Εuphorbia falcata L. Γαλάνη  
1029 Εuphorbia helioscopia L. Άβδηρα  
1030 Εuphorbia myrsinites L. ssp.myrsinites Γαλάνη, Φανάρι, Μαρώνεια
1031 Εuphorbia paralias L. Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Δέλτα Έβρου
1032 Εuphorbia peplis L. Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος  
1033 Εuphorbia peplus L. Γαλάνη  
1034 Εuphorbia seguieriana Nicker ssp.niciciana (Borday ex Novak)Rech. Εχίνος, Γαλάνη  
1035 Ηalocnemum strobilaceum Δέλτα Νέστου. Νέστου, Δέλτα Έβρου  
1036 Ηelianthemum salicifolium (L.)Miller Γαλάνη  
1037 Ηerniaria degenii Σαμοθράκη  
1038 Ηieracium pannosum Boiss. Εχίνος, Σαμοθράκη  
1039 Ηieracium pavichii Heuffel Εχίνος  
1040 Ηypericum athoum Boiss.& Orph. Σαμοθράκη  
1041 Ηypericum linarioides Bosse Παπίκιο  
1042 Ηypericum quadrangulum L. Εχίνος  
1043 Ηypochoeris radicata L. Πόρτο Λάγος  
1044 Ιberis pruitii Tineo Γαλάνη
1045 Μalcolmia chia (L.)DC Μαρώνεια  
1046 Μalus sylvestris Miller Εχίνος  
1047 Μorus nigra L. Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα  
1048 Μyriophyllum spicatum L. ΔΈβρος, Έβρος, Πόρτο Λάγος  
1049 Νerium oleander L. Σαμοθράκη  
1050 Οenanthe banatica Heuffel Εχίνος