Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
351 Fragaria vesca L. Λειβαδίτης  
352 Frangula alnus Miller Δέλτα Νέστου  
353 Fraxinus angustifolia Vahl. ssp.oxycarpa (Willd.)Franco & Rocha Έβρος, Δαδιά, ΔΈβρος, Δέλτα Νέστου. Νέστου, Πόρτο Λάγος, Άβαντας, Μητρικού
354 Fraxinus ornus L. Εχίνος, Γαλάνη, Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Σαμοθράκη, Μεσημβρεία
355 Fritillaria graeca Boiss.& Spruner Άβαντας  
356 Fumana procumbens (Dunal)Gren.& Gordon Πόρτο Λάγος  
357 Fumana thymifoilia (L.)Spach Γαλάνη  
358 Fumaria officinalis L. ssp.officinalis Γαλάνη  
359 Fumaria rostellata Knaf Άβδηρα  
360 Gagea arvensis (Pers.)Dumort Άβαντας  
361 Galega officinalis L. Εχίνος  
362 Galeopsis angustifolia Ehrh. Γαλάνη  
363 Galeopsis tetrahit L. Εχίνος  
364 Galinsoga parviflora Cav. Εχίνος  
365 Galium agrophilum Krendl Εχίνος  
366 Galium album Miller Δαδιά  
367 Galium anisophyllon Vill. ssp.plaebejum (Boiss.& Heldr.)Ehrend. Σαμοθράκη  
368 Galium aparine L. Πόρτο Λάγος  
369 Galium asparagifolium Boiss.& Heldr. Γαλάνη  
370 Galium capreum Krendl Σαμοθράκη  
371 Galium elongatum C.Presl Γαλάνη  
372 Galium hellenicum Krendl Λειβαδίτης, Εχίνος, Παπίκιο  
373 Galium molugo L. Γαλάνη  
374 Galium odoratum (L.)Scop. Λειβαδίτης  
375 Galium rhodopaeum Velen. Γαλάνη  
376 Galium rivale (Sibth.& Sm.)Griseb. Γαλάνη  
377 Galium rotundifolium L. Σαμοθράκη  
378 Galium samothracicum Rech. Σαμοθράκη  
379 Galium setaceum Lam. Γαλάνη  
380 Galium verticillatum Danth. Γαλάνη, Σαμοθράκη  
381 Galium verum L. ssp.verum Λειβαδίτης, Εχίνος, Άβαντας, Σαμοθράκη  
382 Genista carinalis Griseb. Άβαντας, Δαδιά, Σαμοθράκη  
383 Genista lydia Boiss. Λειβαδίτης, Δαδιά, Παπίκιο
384 Genista sagitalis L. Λειβαδίτης
385 Gentiana asclepiadea L. Λειβαδίτης, Εχίνος
386 Gentianella bulgarica (Velen.)Holub Παπίκιο  
387 Geranium lucidum L. Γαλάνη, Σαμοθράκη  
388 Geranium macrorrhizum L. Λειβαδίτης, Γαλάνη, Παπίκιο
389 Geranium molle L. Φανάρι, Σαμοθράκη  
390 Geranium purpureum Vill. Γαλάνη  
391 Geranium pusillum L. Γαλάνη  
392 Geranium robertianum L. Λειβαδίτης, Γαλάνη, Παπίκιο
393 Geranium rotundifolium L. Γαλάνη, Άβαντας  
394 Geranium sanguineum L. Λειβαδίτης
395 Geum rhodopaeum Stoj.& Stef. Λειβαδίτης  
396 Geum rhodopaeum Stoj.& Stef. X Geum coccineum Sm. Λειβαδίτης
397 Geum urbanum L. Εχίνος  
398 Gladiolus italicus Miller Γαλάνη  
399 Glaucium flavum Grantz Πόρτο Λάγος, Φανάρι  
400 Glaucium leiocarpum Boiss. Πόρτο Λάγος