Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
151 Campanula erinus L. Γαλάνη  
152 Campanula lingulata Waldst.& Kit. Λειβαδίτης, Εχίνος, Γαλάνη
153 Campanula patula L. Λειβαδίτης, Εχίνος
154 Campanula persicifolia L. Λειβαδίτης, Παπίκιο  
155 Campanula rapunculoides L. Εχίνος  
156 Campanula rotundifolia L. Εχίνος
157 Campanula scutellata Griseb. Γαλάνη  
158 Campanula spatulata Sibth.& Sm. ssp.sprunerana (Hampe)Hayek Γαλάνη  
159 Campanula trachelium L. ssp.athoa (Boiss.& Heldr.)Hayek Εχίνος  
160 Cannabis sativa L. Πόρτο Λάγος  
161 Capsella bursa-pastoris (L.)Medicus Γαλάνη, Άβαντας  
162 Cardamine bulbifera (L.)Crantz Λειβαδίτης  
163 Cardamine impatiens L. Λειβαδίτης  
164 Cardaria draba (L.)Desv. Φανάρι  
165 Cardopatum corymbosum Pers. Πόρτο Λάγος  
166 Carduus candicans Waldst.& Kit. Γαλάνη  
167 Carduus tmoleus Βoiss. Σαμοθράκη  
168 Carex distans L. Πόρτο Λάγος  
169 Carex ovalis Good Παπίκιο  
170 Carex punctata Gaudin Εχίνος  
171 Carex remota L. Εχίνος  
172 Carex serotina Merat Εχίνος  
173 Carex spicata Hudson Εχίνος  
174 Carex sylvatica Hudson Εχίνος  
175 Carlina vulgaris L. Εχίνος  
176 Carpinus betulus L. Εχίνος, Άβαντας, Δαδιά  
177 Carpinus orientalis Miller Λειβαδίτης, Εχίνος, Παπίκιο, Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Ρίζια, Σαμοθράκη  
178 Castanea sativa Mill. Σαμοθράκη  
179 Celtis australis L. Γαλάνη, Νυμφαία, Σαμοθράκη  
180 Centaurea calcitrapa L. Πόρτο Λάγος  
181 Centaurea cuneifolia Sibth.& Sm. ssp.pallida (Friv.)Hayek Εχίνος  
182 Centaurea cuneifolia Sibth.& Sm. ssp.sublanata (DC)Hayek Γαλάνη  
183 Centaurea cyanus L. Άβαντας,Δαδιά  
184 Centaurea salonitana Vis. Γαλάνη  
185 Centaurea solstitialis L. Πόρτο Λάγος  
186 Centaurea stenolepis Άβαντας.Kerner ssp.razgradensis (Velen.)Stoj.& Acht. Λειβαδίτης, Εχίνος
187 Centaurium erythraea Rafn. ssp.erythraea Εχίνος
188 Centaurium erythraea Rafn. ssp.rumelicum (Velen.)Melderis Λειβαδίτης, Γαλάνη  
189 Centaurium pulchellum (Swartz)Druce Γαλάνη  
190 Cephalanthera epipactoides Fisch.& C.Άβαντας.Meyer Άβαντας  
191 Cephalanthera rubra (L.)L.C.Μητρικού.Richard Γαλάνη  
192 Cephalaria flava (Sibth.& Sm.)Szabo Γαλάνη  
193 Cerastium banaticum (Rochel)Stendel ssp.banaticum Εχίνος, Γαλάνη, Παπίκιο  
194 Cerastium brachypetalum Pers. ssp.roeseri Γαλάνη, Νυμφαία, Άβαντας, Σαμοθράκη  
195 Cerastium rectum Friv. ssp.petricola (Pancic)Gaertner  
196 Cercis siliquastrum L. Γαλάνη, Μεταξάδες, Ρίζια
197 Ceterach officinarum DC. Γαλάνη
198 Chaerophyllum aureum L. Εχίνος  
199 Chaerophyllum temulentum Εχίνος  
200 Chamaecytisus absinthoides (Janka)Kuzmarov Εχίνος