Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
851 Silene sendtneri Boiss. ssp.balcanica (Formanek)Greuter Εχίνος  
852 Silene viridiflora L. Λειβαδίτης, Άβαντας, Σαμοθράκη  
853 Silene vulgaris (Moench)Gercke ssp.vulgaris Λειβαδίτης  
854 Silene waldsteinii Griseb. Λειβαδίτης, Εχίνος, Παπίκιο  
855 Sinapis alba L. ssp.alba Άβδηρα  
856 Sisymbrium polyceratium L. Γαλάνη  
857 Smilax aspera L. Δαδιά, Σαμοθράκη  
858 Solanum dulcamara L. Εχίνος, Πόρτο Λάγος  
859 Solanum eleagnifolium Cav. Πόρτο Λάγος (Εισαγόμενο)  
860 Solanum nigrum L. Πόρτο Λάγος  
861 Soldanella rhodopaea F.Πολύανθος.Mayer Λειβαδίτης  
862 Solidago virgaurea L. Λειβαδίτης, Εχίνος, Γαλάνη, Σαμοθράκη  
863 Sonchus asper (L.)Hill Μαρώνεια, Πόρτο Λάγος  
864 Sonchus oleraceus L. Μαρώνεια  
865 Sorbus aria (L.)Crantz ssp.aria Εχίνος  
866 Sorbus aucuparia L. Εχίνος  
867 Sorbus domestica L. Εχίνος  
868 Sorbus torminalis (L.)Crantz Άβαντας, Μεσημβρεία, Σαμοθράκη, Ρίζια, Δαδιά  
869 Sparganium erectum L. Δέλτα Νέστου  
870 Spartium junceum L. Παπίκιο, Μαρώνεια  
871 Spergula arvensis L. Πόρτο Λάγος  
872 Spergularia media (L.)C.Presl Πόρτο Λάγος  
873 Spergularia rubra (L.)J.& C.Presl Γαλάνη, Πόρτο Λάγος  
874 Spergularia salina J.& C.Presl Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα  
875 Sporobolus pungens (Schreder)Kunth Δέλτα Νέστου  
876 Stachys alpina L. Παπίκιο  
877 Stachys angustifolia Bieb. Εχίνος, Παπίκιο, Πόρτο Λάγος  
878 Stachys cretica L. ssp.bulgarica Rech.fil. Γαλάνη  
879 Stachys cretica L. ssp.lesbiaca Σαμοθράκη  
880 Stachys germanica L. Παπίκιο  
881 Stachys leucoglossa Griseb. Γαλάνη  
882 Stachys officinalis (L.)Trevisan Εχίνος  
883 Stachys recta L. ssp.recta Εχίνος  
884 Stachys recta L. ssp.subcrenata (Vis.)Brig. Γαλάνη  
885 Stachys sylvatica L. Παπίκιο  
886 Stachys tymphaea Hausskn. Εχίνος  
887 Stellaria graminea L. Εχίνος  
888 Stellaria media (L.)Vill. ssp.postii Holmboe Γαλάνη  
889 Sternbergia lutea (L.)Sprengel Φανάρι  
890 Stipa bromoides (L.)Dorfler Δαδιά  
891 Streptorhamphus tuberosus (Jacq.)Grossh. Γαλάνη  
892 Suaeda maritima (L.)Dumort. Πόρτο Λάγος, ΔΈβρος, Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα  
893 Suaeda splendens (Pourret)Gren.& Gordon Πόρτο Λάγος, Δέλτα Έβρου  
894 Symphyandra wanneri (Rochel)Heuffel Εχίνος  
895 Symphytum ottomanum Friv. Εχίνος, Γαλάνη, Άβδηρα  
896 Syringa vulgaris L. Εχίνος, Γαλάνη
897 Tamarix hampeana Boiss.& Heldr. Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Φανάρι  
898 Tamarix laxa Willd. Πόρτο Λάγος  
899 Tamarix parviflora DC. Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Φανάρι  
900 Tanacetum corymbosum (L.)Schultz ssp.corymbosum Λειβαδίτης, Γαλάνη