Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
901 Tanacetum parthenium (L.)Schultz Εχίνος  
902 Taxus baccata L. Σαμοθράκη  
903 Telekia speciosa (Schreder)Baumg. Λειβαδίτης  
904 Teucrium chamaedrys L. ssp.chamaedrys Λειβαδίτης, Εχίνος  
905 Teucrium chamaedrys L. ssp.lydium Σαμοθράκη  
906 Teucrium divaricatum Sieber ssp.divaricatum Γαλάνη  
907 Teucrium montanum L. Εχίνος  
908 Teucrium polium L. ssp.capitatum (L.)Arcangeli Λειβαδίτης, Πόρτο Λάγος  
909 Thalictrum aquilegifolium L. Λειβαδίτης
910 Thalictrum minus L. ssp.olympicum (Boiss.& Heldr.)Strid Παπίκιο  
911 Thesium arvense Horvatovsky Πόρτο Λάγος  
912 Thesium divaricatum Mert.& Koch Εχίνος  
913 Thesium linophyllon L. ssp.montanum Celak Εχίνος  
914 Thlaspi ochroleucum Boiss.& Heldr. Γαλάνη  
915 Thlaspi perfoliatum L. Μαρώνεια  
916 Thymus atticus Celak Παπίκιο  
917 Thymus longicaulis C.Presl Δαδιά  
918 Thymus sibthorpii Bentham Εχίνος, Γαλάνη, Δαδιά  
919 Thymus striatus Vahl Γαλάνη  
920 Thymus thracicus Velen. Εχίνος, Γαλάνη
921 Tilia tomentosa Moench. Εχίνος  
922 Tordylium apulum L. Μεσημβρεία  
923 Tordylium maximum L. Εχίνος  
924 Torilis arvensis (Hudson)Link Γαλάνη  
925 Trachelium jacquinii (Sieber)Boiss. ssp.rumelianum (Hampe)Tutin Γαλάνη  
926 Tragopogon dubius Scop. Πόρτο Λάγος  
927 Tragopogon porrifolius L. ssp.porrifolius Γαλάνη  
928 Tragopogon pratensis L. ssp.orientalis (L.)Celak Γαλάνη, Πόρτο Λάγος  
929 Trapa natans L. Δέλτα Νέστου. Νέστου, Πόρτο Λάγος, ΔΈβρος, Έβρος, Μητρικού  
930 Tribulus terrestris L. Πόρτο Λάγος  
931 Trifolium angustifolium L. Γαλάνη, Δαδιά  
932 Trifolium arvense L. Γαλάνη, Δαδιά  
933 Trifolium aureum Pollich Εχίνος  
934 Trifolium campestre Schreber Εχίνος, Γαλάνη, Άβαντας  
935 Trifolium dalmaticum Vis. Γαλάνη  
936 Trifolium diffusum Άβαντας  
937 Trifolium hirtum All. Γαλάνη  
938 Trifolium hybridum L. ssp.hybridum Δαδιά  
939 Trifolium lappaceum L. Γαλάνη  
940 Trifolium multistriatum Koch Γαλάνη  
941 Trifolium pratense L. Λειβαδίτης, Εχίνος  
942 Trifolium scabrum L. Γαλάνη  
943 Trifolium tomentosum L. Πόρτο Λάγος  
944 Trigonella monspeliaca L. Πόρτο Λάγος  
945 Tuberaria guttata (L.)Fourr. Γαλάνη, Άβαντας  
946 Tulipa australis Link Δαδιά  
947 Tussilago farfara L. Λειβαδίτης  
948 Typha angustifolia L. Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Φανάρι, Έβρος, Δέλτα Έβρου  
949 Typha latifolia L. Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Φανάρι, Έβρος, Δέλτα Έβρου  
950 Ulmus minor Miller Γαλάνη, Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Μητρικού, Άβαντας, ΔΈβρος, Έβρος, Σαμοθράκη, Μεταξάδες, Ρίζια